Αιματολογικές Εξετάσεις

Καίρειας σημασίας τμήμα για την διάγνωση πολλών ειδών αναιμίας, διαταραχών πήξης, αιμοσφαιρινοπαθειών, κακοήθων διαταραχών του αίματος και αιμορραγιών.

Θεμελιώδες τμήμα στη διάγνωση διαφόρων ειδών αναιμίας, αιμοσφαιρινοπάθειας, διαταραχής της πήξης, κακοήθους διαταραχής του αίματος (λευχαιμία, πολλαπλούν μυέλωμα, λέμφωμα, πολυερυθραιμία) και αιμορραγίας.

Διενεργείται ποσοτική (εκτίμηση αριθμού-καταμέτρηση) και μορφολογική μελέτη των έμμορφων συστατικών του αίματος, δηλαδή των ερυθρών, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, καθώς και η φυσιολογία αυτών. Επίσης υπολογίζονται ο αιματοκρίτης, η αιμοσφαιρίνη, οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες και γίνεται προσδιορισμός των ομάδων αίματος και του παράγοντα Rhesus.

Υπηρεσίες:

  • Γενική αίματος-πλακάκι (μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος)
  • Έλεγχος πήξης-αιμόστασης
  • Έλεγχος θρομβοφιλίας
  • ΔΕΚ
  • ΤΚΕ
  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  • Ομάδα αίματος, παράγοντας Rhesus
  • Άμεση-έμμεση Coombs