Ανοσολογικές Εξετάσεις

Τμήμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτουν τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας

Το ανοσολογικό τμήμα ελέγχει εκείνους τους εξειδικευμένους δείκτες για τη διάγνωση, τον έλεγχο και την πορεία θεραπείας αυτοάνοσων νοσημάτων (π.χ Λύκος, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγγειίτιδες, σκληρόδερμα, κ.λπ.), αλλεργιών και λοιμώξεων.

Υπηρεσίες:

  • Έλεγχος αυτοάνοσων νοσημάτων