Βιοχημικές Εξετάσεις

Με βιοχημικές μεθόδους ανιχνεύονται οργανικές και ανόργανες ουσίες. Η διάγνωση ασθενειών ή άλλων επιπλοκών είναι το αποτέλεσμα μέτρησης αυτών των παραγόντων.

Προσδιορίζονται οι χημικές ουσίες που αποτελούν τα συστατικά του οργανισμού, όπως πρωτεΐνες – ένζυμα, σάκχαρα, λιπίδια, νουκλεικά οξέα, μέταλλα και  βιταμίνες.

Όταν τα επίπεδα των παραπάνω αποκλίνουν από τις φυσιολογικές τιμές, μπορεί να κρύβεται κάποια διαταραχή ή παθολογία στον οργανισμό.

Υπηρεσίες:

  • Βιοχημικός έλεγχος
  • Νεοπλασματικοί δείκτες
  • Επίπεδα φαρμάκων
  • Έλεγχος βιταμινών
  • Λιπιδαιμικός έλεγχος