Δίκτυο Iatrica

To Ιatrica είναι ένα πρωτοπόρο Πανελλαδικό δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων, που παρέχει Ιατρική Φροντίδα και υπηρεσίες πιστοποιημένης ποιότητας. Θεμέλιο λίθο της δημιουργίας του Ιatrica αποτελεί η κοινή μας επιθυμία για κάλυψη των πραγματικών αναγκών φροντίδας υγείας όλων των Ελλήνων πολιτών και η προσέγγισή τους με τρόπο επιστημονικό, ανθρώπινο και οικονομικό.

Ιατρική φροντίδα με τεχνολογική υπεροχή

Είμαστε μέλη μιας ισχυρής ομάδας επιστημόνων που λειτουργεί με γνώμονα το επιστημονικό κύρος & την ποιοτική εξυπηρέτηση. Δέσμευση κι επιθυμία μας είναι η εγκαθίδρυση σύγχρονων τεχνολογιών και υλικοτεχνικών υποδομών που εγγυώνται την άρτια και τάχιστη εξυπηρέτησή σας σε όλο το φάσμα των διαγνωστικών αναλύσεων.

Έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε την καλύτερη ιατρική φροντίδα, που προσαρμόζεται στις προσωπικές σας ανάγκες. Οι υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι από παγκόσμιας αναγνώρισης φορείς επισφραγίζουν την εγκυρότητα των αναλύσεων.

Επίκεντρό μας ΠΑΝΤΑ ο άνθρωπος

Η ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία έχει αποκτήσει ευρύτερο περιεχόμενο μέσα στο Ιatrica. Το όραμα για φροντίδα της Υγείας επεκτάθηκε πλέον στην προληπτική ιατρική, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και εφαρμογές, που υπηρετούν την υγεία, αλλά και την ευεξία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Η προσωπική σας ιατρική φροντίδα ξεκινά εδώ.

Η σχέση μας μαζί σας παραμένει μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης. Για εμάς οι εξεταζόμενοι είναι γείτονες- και όχι αριθμοί. Έτσι, πίσω από τα αποτελέσματα βλέπουμε τον άνθρωπο, την οικογένεια, τη ζωή του. Παραμένουμε οι επιστήμονες που φροντίζουμε, αντιμετωπίζουμε, συμβουλεύουμε, ενημερώνουμε, μοναδικά τον καθένα από εσάς, ως μια ξεχωριστή περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε μια σχέση μακροχρόνια και με τον καιρό αναντικατάστατη.

Ως ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους, και στεκόμαστε δίπλα σε αυτές με επιστημονική, αλλά και κοινωνική ευθύνη, αποδεικνύοντας πως ο προσωπικός σου γιατρός είναι γείτονας στην κοινωνία της πρόληψης και της ευεξίας!

Με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Με προσήλωση στην αειφόρο εκπαίδευση του ιατρικού κι επιστημονικού μας προσωπικού, εξελισσόμαστε ως άτομα, συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας.

Επιπρόσθετα, αποδεικνύουμε έμπρακτα τη φροντίδα μας για το περιβάλλον. Πέρα από την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των ιατρικών μας αποβλήτων, επενδύουμε σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Προληπτικός έλεγχος Iatrica σημαίνει

  • Αξιοπιστία-εγκυρότητα αποτελεσμάτων-αποκλειστική συνεργασία με τα σύγχρονα ιατρικά εργαστήρια του Medisyn.
  • Διαχείριση εξειδικευμένων αναλύσεων & διαγνωστική προσέγγιση πιθανών παθήσεων
  • Τεχνολογική υπεροχή, πιστοποιήσεις και αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας των εργαστηρίων των ιατρείων.
  • Ιατρική υποστήριξη και προσωπική επαφή με κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά.
  • Πρόσβαση σε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο 141 σημείων
  • Αυθημερόν παράδοση αποτελεσμάτων!