Μοριακές Εξετάσεις

Αφορά εξετάσεις που σχετίζονται με την πρόβλεψη, τη διάγνωση και την πρόγνωση των εξεταζόμενων για γενετικά ή λοιμώδη νοσήματα, όπως επίσης και για παθογόνες καταστάσεις

Μοριακή βιολογία είναι ο κλάδος που μελετά την δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο, το πώς αυτή αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες, αλλά επίσης και τις δραστηριότητες των διαφόρων συστημάτων του κυττάρου μεταξύ τους. Στη Μοριακή βιολογία χρησιμοποιούνται πλέον τεχνικές οι οποίες προέρχονται από τους κλάδους της Βιοχημείας και της Γενετικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μοριακή βιολογία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία νέων φαρμάκων και θεραπειών και ειδικότερα στη δημιουργία της γονιδιακής θεραπείας. Τέλος, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην καλύτερη κατανόηση του κυττάρου και των λειτουργιών του.

Πραγματοποιείται πληθώρα εξετάσεων μοριακής Βιολογίας όπως :

  • Έλεγχος κυστικής ίνωσης (ΔF 508, CFTR 75% των μεταλλάξεων και πλήρης έλεγχος κυστικής ίνωσης)
  • Καρυότυπος απλός και ζεύγους
  • Τεστ πατρότητας-συγγένειας
  • Γονιδιακή ανάλυση θρομβοφιλίας (FVLeiden, MTHFR, LPA, β-fibrinogen, prothrombin, GPIα, PAI-1, FXIII, APO-B, APO-E)
  • Ανίχνευση ιογενών λοιμώξεων (HSV1&2, CMV, EBV, VZV, HHV6, HHV8, Parvovirus B19, HBV, HCV, HAV)
  • Ανίχνευση και τυποποίηση HPV
  • Ανίχνευση σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων (χλαμύδια, ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα, έρπητας 1 & 2, τριχομονάδες, κ.λπ.)
  • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος – Non invasive prenatal test (NIPT) (Harmony, Verify)
  • Ανίχνευση κληρονομικών παθήσεων (θαλασσαιμίες, έλλειψη α1-αντιθρυψίνης, ογκογονίδια, κ.λπ.)
  • Ανίχνευση κοιλιοκάκης, HLA-B27 και άλλων γονιδίων ιστοσυμβατότητας τύπου HLA